IdBacinoRaccolta,IdTipoRifiutoRifiuto,IdRifiuto,Quantita,Mese,Anno